Sběr dat

Nabízíme možnost vizualizace a záznamu procesních dat strojů do podnikové databáze.

Díky vlastním knihovnám například pro zařízení firmy Siemens a B&R není nutné instalovat na server zákazníka další aplikace, například OPC server.

 

Automatický sklad - vizualizace a přenos dat podnikovém systému

Dodavatel : firma Resim
Podnikový systém COMES firmy Compass

Požadavek zákazníka byl vizualizovat JIT sklad pro dveřní výplně Audi TT a provázat ho s podnikovým systémem COMES.Dále požadoval statistiku stavu skladu pro potřeby výroby a inventury.

Na serveru zákazníka byla nahrána aplikace s vlastní komunikační knihovnou(požadavek IT - žádná další instalace na aplikační server), která komunikuje s řídícím systémem Simatic S300 a přenáší výrobní data do databáze, kde jsou k dispozici dále.
Data k dispozici intranetové aplikaci, která umožňuje pohodlnější hledání referencí.

 

Vizualizace sil granulátorovna

Zákazník chtěl mít online přehled o stavu sil a znát přibližný výpočet hmotnosti z hladiny granulátu.

Standartní provedení nainstalovat vizualizaci WinCC na každý počítač byla enormě finančně náročná a neumožňovala splnit všechny požadavky.
Bylo nalezeno poměrně originální řešení za minimální cenu, kdy hlavní aplikace generuje www stránky, které jsou přístupné na celé podnikové síti.
Hmotnost je počítána z oběmové hmotnosti granulátu, výšky hladiny a tvaru sila.

Do stránky je zakomponována užitečná drobnost:
 minichat, kde obsluha může informovat například nákup, že silo má například vadné čidlo
a není nutné obědnávat novou dodávku i když se tváří jako prázdné.


© Kuesta technology 2017